مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علیرضا
نام خانوادگی:احمد خان بیگی
نخصص ها:کلام ، فلسفه ، تاریخ و سیره

زندگی نامه

اینجانب در سال تحصیلی 58 - 57 با دیپلم ریاضی از دبیرستان دکتر هشترودی تهران فارغ التحصیل شدم. از سال 59 دروس حوزه را از مدرسه آقای مجتهدی در تهران آغاز و پس از یکسال به قم آمدم و در مدرسه رضویه دروس حوزوی را ادامه دادم. در سال 78 با پایان دوره مقدمات سطح و خارج در دوره تخصصی کلام حوزه پذیرفته شدم و در سال 81 فارغ التحصیل شدم و در حال حاضر در حال نوشتن پایان نامه در موضوع فطرت هستم. همچنین در سال 78 برای تدریس دروس معارف دانشگاههای تهران کار خود را آغاز کردم. در طول این چند سال در دانشگاههای تهران، شهید بهشتی، ایران و الزهراء تدریس داشته ام و از سال 81 به عنوان هیئت علمی (رتبه مربی) در دانشگاه ایران پذیرفته شدم. در حال حاضر مسئولیت نهاد رهبری در دانشگاه الزهراء را نیز دارا هستم.